Tag Archives: trường yersin

Trường Trung Cấp Yersin – Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Dược Năm 2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP YERSIN THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024 TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM 2024 Hình thức tuyển sinh: – Xét học bạ THPT ========================== HỆ TRUNG CẤP:  Trung cấp Dược;  Trung cấp Y Sỹ;  Trung cấp Điều Dưỡng; ======================= HỆ LIÊN THÔNG  Cao đẳng Y sĩ;  Cao đẳng […]