ĐÁP ÁN – MẠNG MÁY TÍNH

Rate this post
PHÒNG ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN: Mạng máy tính

Thời gian làm bài: 60 phút

 

ĐÁP ÁN

 

1.A 2.A 3.C 4.C 5.B 6.C 7.A 8.A 9.A 10.B
11.C 12.B 13.D 14.C 15.D 16.C 17.D 18.C 19.B 20.A
21.A 22.A 23.D 24.B 25.B 26.C 27.C 28.A 29.A 30.C

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *