ĐÁP ÁN – HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW SERVER

Rate this post

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWN SERVER

Thời gian làm bài: 50 phút

 

 

ĐÁP ÁN

 

1.A 2.C 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.C 9.B 10.A
11.B 12.D 13.A 14.C 15.A 16.B 17.D 18.B 19.A 20.C
21.B 22.D 23.B 24.A 25.A 26.D 27.A 28.C 29.D 30.A

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *