ĐÁP ÁN ĐỀ THI – TIN HỌC VĂN PHÒNG

Rate this post

ĐÁP ÁN

1.D 2.B 3.A 4.D 5.C 6.C 7.B 8.C 9.D 10.C
11.A 12.B 13.A 14.C 15.D 16.A 17.C 18.D 19.C 20.C
21.C 22.A 23.A 24.A 25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.B
31.C 32.B 33.D 34.D 35.A 36.D 37.C 38.C 39.D 40.D
41.D 42.B 43.D 44.C 45.B 46.B

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *