ĐÁP ÁN ĐỀ THI – LẮP RÁP VÀ BẢO TRÌ MÁY TÍNH

Rate this post

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B D A D C A A B B A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D A D B A C A B C
21 22 23 24 25          
C A C D C          

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *