ĐÁP ÁN – CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Rate this post
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN: CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Thời gian làm bài: 45 phút

 

 

ĐÁP ÁN

 

 

Câu 1.      A

Câu 2.      C

Câu 3.      A

Câu 4.     B

Câu 5.     D

Câu 6.     D

Câu 7.     A

Câu 8.     C

Câu 9.     A

Câu 10.   D

Câu 11.   B

Câu 12.   A

Câu 13.   B

Câu 14.   D

Câu 15.   B

Câu 16.   B

Câu 17.   A

Câu 18.   D

Câu 19.   B

Câu 20.   C

Câu 21.   C

Câu 22.   D

Câu 23.  B

Câu 24.  A

Câu 25.  C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *