ĐÁP ÁN – BẢNG TÍNH EXCEL

Rate this post

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Môn: Bảng tính Excel

      ĐỀ THI SỐ: 01

 

 

 1. Sử dụng hàm IF                                                                                 (1 đ)
 2. Sử dụng hàm Sumif hoặc hàm Dsum                                                (2 đ)
 3. Sử dụng hàm Hlookup hoặc hàm If                                                    (1 đ)            
 4. Điền công thức: ô tại cột G * ô tại cột F + ô tại cột H                          (2 đ)
 5. Sử dụng hàm If                                                                                   (1 đ)            
 6. Cách thức Sử dụng Filter                                                                   (1.5 đ)
 7. Cách thức Lưu file                                                                              (1.5 đ)

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Môn: Bảng tính Excel

      ĐỀ THI SỐ: 02

 

 

 1. Sử dụng hàm IF                                                          (1 đ)
 2. Điền công thức: ô tại cột E * ô tại cột F                      (2 đ)
 3. Sử dụng hàm Sumif hoặc hàm Dsum                         (1.5 đ)
 4. Sử dụng hàm If                                                           (2 đ)            
 5. Sử dụng hàm Countif hoặc hàm Dcount                     (1 đ)            
 6. Cách thức Sử dụng Filter                                            (1 đ)
 7. Cách thức Lưu file                                                       (1.5 đ)

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Môn: Bảng tính Excel

      ĐỀ THI SỐ: 03

 

 1. Sử dụng hàm IF                                                                  (1 đ)
 2. Sử dụng hàm IF                                                                  (2 đ)
 3. Điền công thức: Ô cột G * Ô cột E – Ô cột H                     (2 đ)            
 4. Sử dụng Countif hoặc Dcount                                            (1 đ)
 5. Sử dụng Sumif hoặc DSum                                                (1 đ)            
 6. Cách thức Sử dụng Filter                                                    (1.5 đ)
 7. Cách thức Lưu file                                                               (1.5 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *